Dedicat a l'Artivisme.

Markie Brown / 1991 - Catalunya

Artista multidisciplinar - Barcelona

Portafoli.

Treballs des del 2016 al 2020

Publicacions recents.

Jocs de taula, música, publicacions editorials...

Aprendre. Experimentar.