Meridiana

Campanyes, Cartells, Groc, Il·lustració, Política